Project | VO | Lessenreeks informatievaardigheden
Categorie 12+ Digitale Geletterdheid
Tags digitale geletterdheid
Terug

Project | VO | Lessenreeks informatievaardigheden

In een wereld vol nepnieuws, filterbubbles en social media is het goed kunnen vinden, verwerken en delen van informatie niet vanzelfsprekend. Hoe ga je hier als school mee om? Verander je mee of blijf je bij het oude vertrouwde?

Je wilt de leerlingen goed (op weg) helpen op het gebied van informatievaardigheden, maar hoe? Met de lessenreeks informatievaardigheden vo draag je bij aan de ontwikkeling van bewuste, kritische en actieve leerlingen die voorbereid zijn op onze mediarijke samenleving.

Deze lesmethode informatievaardigheden bestaat uit 27 kant-en-klare lessen die aansluiten op de belevingswereld van de leerlingen. Gericht op de integratie van informatievaardigheden in de reguliere lessen.

De lessenreeks is bedoeld voor de onderbouw vo en werd ontwikkeld in samenwerking met mediaprofessional Daniel Lechner een model ontwikkeld dat voortborduurt op het bestaande, verouderde Big-6-model. Het nieuwe model dat in deze lessenreeks wordt gebruikt, bestaat uit drie hoofdgroepen (vinden, verwerken en delen) waarbinnen negen competenties worden behandeld. Hieronder zie je de inhoud van de lessenreeks.

Hoe werkt het?
De lessenreeks bestaat uit 27 lessen die zijn in te zetten in reguliere lessen in de eerste drie leerjaren van het VO (vmbo, havo, vwo). Leerlingen gaan o.a. informatie toevoegen op Wikipedia, hun eigen nepnieuws maken, junkinformatie filteren en een infographic maken. De lessenreeks kan gegeven worden via het digibord.

Iedere les bestaat uit een docentenlesbrief en het bijbehorende lesmateriaal zoals een PowerPoint voor op het digibord, werkbladen voor de leerlingen een links naar relevante websites en filmpjes. De lessen sluiten af met een evaluatie.

Helaas is dit project niet meer beschikbaar omdat het al voor alle projectperiodes is gereserveerd.